RSS
Bara Dvorina - Andrej Marinic, proljece
Bara Dvorina - Andrej Marinic, proljece (8)
Prasnik - Mateja Dokuzovic, Zima
Prasnik - Mateja Dokuzovic, Zima (94)
Festival Ruže Lipolista, 2013
Festival Ruže Lipolista, 2013 (29)
Bara Dvorina - Edvin Kadric, proljece
Bara Dvorina - Edvin Kadric, proljece (10)
Flora Fest, 2013
Flora Fest, 2013 (3)
Bara Dvorina - Ivana Labavic, proljece
Bara Dvorina - Ivana Labavic, proljece (24)
Praksa Povrcarstvo, 2013
Praksa Povrcarstvo, 2013 (75)
Bara Dvorina - Ivana Vrabec, proljece
Bara Dvorina - Ivana Vrabec, proljece (28)
Praksa, 13.05.2014
Praksa, 13.05.2014 (23)
Bara Dvorina - Jasminka Omerovic, proljece
Bara Dvorina - Jasminka Omerovic, proljece (98)
Sudjelovanje Veleučilišta u Slavonskom Brodu na sajmu cvijeća - Florafest, 3. i 4. 5. 2014
Sudjelovanje Veleučilišta u Slavonskom Brodu na sajmu cvijeća - Florafest, 3. i 4. 5. 2014 (24)
Bara Dvorina - Tea Pericic, proljece
Bara Dvorina - Tea Pericic, proljece (10)
Terenska nastava , Tomica 14.4.2014
Terenska nastava , Tomica 14.4.2014 (17)
Bara Dvorina - Tomislav Maric, proljece
Bara Dvorina - Tomislav Maric, proljece (5)
Terenska nastava iz kolegija Stručna praksa III 28.3.2014
Terenska nastava iz kolegija Stručna praksa III 28.3.2014 (4)
Bara Dvorina, Sebastijan Romanjek, proljece
Bara Dvorina, Sebastijan Romanjek, proljece (51)
Terenska nastava iz kolegija Stručna praksa III 8.4.2014
Terenska nastava iz kolegija Stručna praksa III 8.4.2014 (10)
Flora Art 2012 - Mateja Dokuzovic
Flora Art 2012 - Mateja Dokuzovic (272)
Terenska nastava iz kolegija Stručna praksa III Kaniža, 2.4.2014
Terenska nastava iz kolegija Stručna praksa III Kaniža, 2.4.2014 (11)
Gajna - Danijel Malic, proljece
Gajna - Danijel Malic, proljece (26)
Terenska nastava iz kolegija Terenska i laboratorijska istraživanja u pedologiji Poloj, 31.3.2014
Terenska nastava iz kolegija Terenska i laboratorijska istraživanja u pedologiji Poloj, 31.3.2014 (5)
Gajna - Katarina Smolcic, proljece
Gajna - Katarina Smolcic, proljece (17)
Terenska nastava, Grabarje 7.4.2014
Terenska nastava, Grabarje 7.4.2014 (9)
Gajna - Magdalena Klaric, proljece
Gajna - Magdalena Klaric, proljece (12)
Gajna - Matea Ergotic, proljece
Gajna - Matea Ergotic, proljece (15)
Gajna - Matea Mlatkovic, proljece
Gajna - Matea Mlatkovic, proljece (16)
Gajna - Narela Spernalj, proljece
Gajna - Narela Spernalj, proljece (20)
Jelas ribnjaci - Ana Galosevic, proljece
Jelas ribnjaci - Ana Galosevic, proljece (33)
Jelas ribnjaci - Antun Zelinski, proljece
Jelas ribnjaci - Antun Zelinski, proljece (8)
Jelas ribnjaci - Dolores Dakiv, proljece
Jelas ribnjaci - Dolores Dakiv, proljece (28)
Jelas ribnjaci - Josipa Artukovic, proljece
Jelas ribnjaci - Josipa Artukovic, proljece (17)
Jelas ribnjaci - Katarina Ciprijanovic, proljece
Jelas ribnjaci - Katarina Ciprijanovic, proljece (6)
Jelas ribnjaci - Martina Kava, proljece
Jelas ribnjaci - Martina Kava, proljece (27)
Jelas ribnjaci - Nikolina Birindžić, proljeće
Jelas ribnjaci - Nikolina Birindžić, proljeće (12)
Lonjsko polje - Davor Pozezanac-Hajic, proljece
Lonjsko polje - Davor Pozezanac-Hajic, proljece (76)
Lonjsko polje - Maja Drlan, proljece
Lonjsko polje - Maja Drlan, proljece (45)
Pasnjak Iva - Ivan Pavic, proljece
Pasnjak Iva - Ivan Pavic, proljece (23)
Pasnjak Iva - Luka Kusakovic, proljece
Pasnjak Iva - Luka Kusakovic, proljece (76)
Pasnjak Iva - Martina Lesi, proljece
Pasnjak Iva - Martina Lesi, proljece (33)
Pasnjak Iva - Matej Les, proljece
Pasnjak Iva - Matej Les, proljece (70)
Terenska nastava, Grabarje, 6.6.2014
Terenska nastava, Grabarje, 6.6.2014 (20)
Powered by Phoca Gallery