Puni naziv Sekcije je Foto, filmska i likovna sekcija Veleučilišta u Slavonskom Brodu. Skraćeni naziv Sekcije je: Foto, filmska i likovna sekcija. Sjedište Sekcije je u Slavonskom Brodu. Ulica dr. Mile Budaka 1. Sekcija djeluje na području Brodsko - posavske županije

 

Foto, filmska i likovna sekcija Veleučilišta u Slavonskom Brodu jc neprofitna organizacija osnovana odlukom dekana Veleučilišta u Slavonskom Brodu 2. travnja 2011. god. (Klasa: 602-04/11 -06/190, Ur. broj: 2178/01 -25-03-11-01)

 

Sekcija je osnovana s ciljem organiziranja, promicanja i razvoja fotografske, filmske i likovne djelatnosti na Veleučilištu.

 

Djelatnosti Sekcije su sakupljanje fotografskih, filmskih i likovnih uradaka članova Sekcije kojima se prate aktivnosti koje se poduzimaju tijekom akademske godine vezano uz društveni, znanstveni, stručni i rekreativni život studenata i djelatnika Veleučilišta.

 

Rad Sekcije je javan.

 

Članom Sekcije može postati svaki redoviti i izvanredni student te djelatnici Veleučilišta u Slavonskom Brodu, koji prihvaćaju ciljeve i djelatnosti Sekcije, u skladu s Pravilnikom.

 

Pravilnik Foto, filmske i likovne sekcije možete preuzeti ovdje