Članom Sekcije može postati svaki redoviti i izvanredni student te djelatnici Veleučilišta u Slavonskom Brodu, koji prihvaćaju ciljeve i djelatnosti Sekcije, u skladu s Pravilnikom.

 

Članom Sekcije postaje se upisom u Registar članova koji vodi voditelj Sekcije.

 

Članovi Sekcije imaju pravo:

-          sudjelovati u radu Sekcije,

-          iznositi svoja mišljenja i prijedloge,

-          biti informirani o radu Sekcije,

-          koristiti imovinu Sekcije sukladno ciljevima i djelatnostima Sekcije, a prema odlukama voditelja Sekcije.

 

Članovi Sekcije dužni su:

-          pridržavati se i provoditi odredbe ovog Pravilnika,

-          čuvati i podizati ugled Sekcije,

-          čuvati materijalna dobra.

-          izvršavati obveze povjerene od voditelja ili druge osobe koja ima pravo zastupanja Sekcije.

 


Popis članova


 

R.B. IME PREZIME R.B. IME PREZIME R.B. IME PREZIME
1 Ana  Aga 36 Silvija Jerković 71 Davor Požežanac - Hajić
2 Slavica Antunović 37 Edvin Kadrić 72 Monika Tena Purgar
3 Josipa Artuković 38 Dominik Kapov 73 Sebastijan Romanjek
4 Marija  Babić 39 Sven Kasun 74 Nataša Romanjek-Fajdetić
5 Lidija  Balen 40 Martina Kava 75 Zoran Rosi
6 Martina Balić 41 Magdalena Klarić 76 Marko Sabljak
7 Katica Barišić 42 Ivana Kovačević 77 Kristina Samardžija
8 Terezija Bartolović 43 Vatroslava Kozak 78 Antonio Sekulić
9 Željka Batinić 44 Luka Kusaković 79 Mario Siroglavić
10 Maja Begić 45 Ivana Labavić 80 Dajana Sliško
11 Nikolina Birindžić 46 Martina Lesi 81 Renata Sliva
12 Domagoj Božić 47 Matej Leš 82 Katarina Smolčić
13 Ana-Marija Bunikic 48 Dino Lovaković 83 Antonela Stanic
14 Josip Butković 49 Dario Lukačević 84 Alma Stanić
15 Marija Caban 50 David Lukić 85 Zorana Stašina
16 Katarina Ciprijanović 51 Danijel Malić 86 Kaja Stjepanović
17 Sara Ćuk 52 Tomislav Marić 87 Ivan Stjepanović
18 Mateja Dokuzović 53 Andrej Marinić 88 Anđela Suvalj
19 Anja Draženović 54 Maja Marinić 89 Davorka Škledar
20 Maja  Drlan 55 Zeljka Markeljević 90 Vlatka Špehar
21 Ivana Đurin 56 Gorana Markovinović 91 Narela Špernalj
22 Matea Ergotić 57 Matea Mlatković 92 Tomislav Topolovec
23 Ivana Fogadić 58 Patricia Mostarkić 93 Dunja Velički
24 Ana-Marija Forjan 59 Ivana Nikolić 94 Ivana Vrabec
25 Ana Galošević 60 Krunoslav Nikolić 95 Anamarija Vrhovac
26 Ivana Gavran 61 Antun Nikolić 96 Branimir Vujčić
27 Anita Grgurević 62 Jasminka Omerović 97 Antun Želinski
28 Antonija Gubić 63 Slaven Opačak
29 Helena Halilović 64 Vedrana Orešković
30 Viktorija Holub 65 Ivan Pavić
31 Helena Hude 66 Maks Pavlović
32 Marina Janković 67 Tea Peričić
33 Matija Japundžić 68 Albina  Perić
34 Božica Japundžić-Palenkić 69 Branimir Perić
35 Marija  Jelušić 70 Gabrijela Perković